Пељаве на Мајевици - монографија и родослови
Штампа

Аутор је овим дјелом представио историју и живот мјештана овог мајевичког села.
Ова књига ће помоћи многима да дођу до података за које до сада нису знали, а може бити добра основа да неко напише бољу књигу од ове.

Издање: ЈУ Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић, професор
Рецензент: Боро станић, проф.
Штампа:
Пример Лозница
Тираж: 500 примјерака