Чусто Брдо и Тубићи код Маглаја
Штампа

Чусто Брдо и Тубићи код Маглаја

Аутор: Момчило Момо Тубић

Ријеч аутора

Сваки човјек требало би да зна своје поријекло и има породични
родослов у кући који је заправо дио његовог индентитета, јер се на тај
начин прате имена својих ближњих и даљих предака, мјеста њиховог
живљења, занимања, зашто су се и када селили, које потомке су оставили,
којим послом су се бавили кроз вијекове итд. Многи од нас знају ко су нам
били родитељи, дјед, баба те када су и гдје живјели, чиме су се бавили. А да
ли знамо имена свог прадједа, чукундједа? То мало ко од нас зна.
Нико не може да бира вријеме и мјесто у којем ће се родити, нити прилике
и околности у којима ће живјети. То не зависи од нас. Али оно што зависи
од нас и што се очекује јесте да памтимо и поштујемо ко смо, шта смо и
одакле смо.

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Валентина Живић
Лектор: Снежана Стевић


Штампа: "Мојић" д.о.о. Бијељина
Тираж: 300 примјерака