Загони
Штампа

Књига "Загони" аутора Бранка Матића је објављена у септембру 2010. године

"Загони", аутора Бранка Матића, допунили и за штампу припремили Радослав и Ристо Матић.
Издање:Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина
Штампа: Издавачко предузеће "Младост" Бијељина
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Одговорни уредник: Анђа Савић
Рецензенти:Слободан Петровић, професор и Предраг Васић, професор
Лектори: Анђа Савић, професор и Снежана Стевић, професор


Ова књига је настала као резултат дугогодишњег и систематичног рада њеног аутора на сакупљању грађе, провјеравању података које је добио усменим путем од старијих у селу, у библиотекама, музејима, научној литератури и археолошким локалитетима. Стога ово дјело представља вриједну историографско-социолошку студију о људима овог краја, њиховој историји, етнологији, животу. Поглавље „Основна школа у Загонима“ представља својеврсну монографију у монографији. Аутори овог поглавља су професори Радослав и Ристо Матић. Они су, на основу расположиве грађе, проширили и допунили Бранков текст о школи у Загонима и приказали њен развој од оснивања до школске 2009/2010. године. То је, уједно, био њихов допринос у обиљежавању 150-те годишњице ове школе.