Хируршки третман малигних опструкција танког и дебелог црева
Штампа

Књига Др Синише Максимовића "Хируршки третман малигних опструкција танког и дебелог црева" издата је 2005. године

Из предговора књиге:

Канцер је хетерогена група болести која се карактерише растом, инвазијом и метастазирањем. Свака од наведених  особина канцера се разликује чак и код сличних пацијената и тумора. У циљу третмана појединачног онколошког случаја потребно је познавати локализацију тумора његову морфологију и хистолошки тип. Исход зависи од низа варијабли која се називају прогностички фактори. Они се дефинишу као варијабле које су одговорне за различитост понашања тумора што утиче на ток и прогнозу болести.