Породични родослов Бобара 1750-2010
Штампа

Рукопис “Породични родослов Бобара 1750 – 2010“ резултат је вишегодишњег истраживања и анализе историјске граће и документације коју су аутори имали на располагању , као и теренског прикупљања податакао имену, досељавању у садашња мјеста становања, развоју и начину живота породице Бобар у дугом историјском периоду преко два и по вијека.

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Анђа Савић, професор
Лектор: Богољуб Марић

             Снежана Стевић, професор
Рецензенти: Професор др Борислав Станојловић
                       Професор др Драгутин Мировић

Штампа: "Графокомерц" Требиње
Тираж: 500 примјерака