Православна црква у Загонима
Штампа

Ову хвале вриједну монографију о ЦРКВИ У ЗАГОНИМА препоручујем свима којим је стало да прошире или стекну нова сазнања о прошлости овог краја и села Загона. Нарочито је препоручујем омладини да читају овај и овакве текстове и да из њих не само црпе нова знања, него и да се угледају на свијетле примјере својих предака који су градњом школа и храмова чували свој идентитет кроз протекла тешка и бурна времена. Да се боре да их не поједе „дух времена“ у коме живе, па да забораве своје претке и своје коријене. У том смислу и овај труд и прегалаштво професора Матића има и имаће великог доприноса.   

Архимандрит Лазар (Кршић), Манастир Тавна

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Анђа Савић, професор
Лектор: Снежана Стевић, професор
Рецензенти: Зоран Мидановић , професор историје
                Ифигенија Василић, историчар умјетности

Штампа: "Графомиб" Бијељина
Тираж: 300 примјерака