Позајмљено од заборава
Штампа

Напомена аутора

Идеја да напишем књигу о својим прецима, нешто попут родослова, зачела се у мени још прије четири године. Нешто од тога је написано, али је много и остало, као мисао коју треба преточити у ријеч. Жеља да широко обухватим више породица, да се дотакнем неких догађања која су контрадикторна, те мноштво података који су се наметали као потребни, јако су успорили писање ове приче. Свјестан да многе истине остају заувијек закопане са завршетком човјековог живота, те да често и савременици нису способни дати објашњења, одлучио сам да неке дијелове импровизујем, те да оно што будем писао остане без обзира да ли ми се свиђало или не.
Догађаје ћу покушати поредати хронолошким редом, првенствено се користећи неоспорним чињеницама: подацима црквене архиве, неким заосталим документима, те записима са надгробних споменика. Сљедећи извори су приче савременика, испричане или препричане, а онда на крају опште чињенице и лични утисци.
Нека ми опросте сјене мртвих предака ако нешто записано буде погрешно.
У Бијељини, 2013. године

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредник: Анђа Савић, професор
Лектор: Снежана Стевић,  Јасминка Лукић
Рецензент: Проф. др Сава Ћеклић

Штампа: "Мојић" доо, Бијељина
Тираж: 300 примјерака