Кад нађем срећу шта ћу са тугом
Штампа

Млађо Станишић  - Кад нађем срећу шта ћу са тугом

Издање: Народна билиотека "Филип Вишњић" Бијељина   
За издавача: Јован Цвјетковић, директор
Уредници: Милан Стојановић, професор; Анђа Савић
Лектор: Снежана Стевић, професор
Рецензенти:
Милан Стојановић, професор; Богдан Боровчанин
Илустрације: Гордана Деспотовић

Штампа: "Графо-мас" Бијељина
Тираж: 500 примјерака