Посебна библиотека Марије Ђорђевић
Штампа

        МаријаЂорђевић (14.  август 1902 -1.  мај 1982}


Једна од најугледнијих бијељинских њемачких породица били су Бауерови. Родоначелник фамилије Јозеф Бауер доселио се 1890. године у Бијељину и бавио се трговином. Јозефов син Јохан оженио се Италијанком Викторијом рођеном Кордиљари. Њихова кћерка Алиса је била удата за чувеног бијељинског ветеринара Јоакима Перендију, једног од оснивача библиотеке у Бијељини и Марија удатаЂорђевић велики је донатор књига Библиотеци.


Ђорђевић, Марија, преводилац са њемачког, француског, руског и енглеског на српскохрватски и са српскохрватског на њемачки и француски. Рођена 14. августа 1902. године у Бијељини. Професор француског и њемачиог у Учитељској школи у Новом Саду (до 1938); професор француског, њемачког и послије рата руског у гимназији (до 1950) професор њемачког језика на Шумарском факултету у Београду (1950-1965). Год. 1937. и 1938. провела у Паризу проучавајући францусну књижевност. Чланцима и приказима сарађивала у многим нашим часописима; пропратила предговором свој превод Беловог романа (дигитализована је и њена преписка са Хајнрихом Белом и Ерихом Кестнером); извршила избор из модерне финске поезије и пропратила га потребним биљешкама; писала чланке из области преводилаштва.