Информације о запосленима
Штампа

Информације о запосленима

 

СНЕЖАНА СТЕВИЋ, библиотекар

Шеф матичне службе, ради на обради монографских публикација, води промоције књига као и луткарску радионицу, лектор у издавачкој дјелатности Библиотеке.
У Библиотеци ради од 1994. године;

ДРАГИЊА ТРИФКОВИЋ, шеф рачуноводства

У Библиотеци ради од 1994. године;

РУЖА АВАКУМОВИЋ, библиотекар

Ради на обради монографских публикација, информатор у општој читаоници, води дјечију радионицу за предшколски узраст;
у Библиотеци ради од 1999. године;

ВАЛЕНТИНА ЖИВИЋ, дипломирани библиотекар

Ради на обради и истраживању старе и ријетке књиге и завичајног фонда, на дигитализацији библиотечког материјала, води промоције књига, уредник у издавачкој дјелатности Библиотеке, ради на обради монографских публикација, саставних дијелова, континуираних извора и некњижне крађе.
У Библиотеци ради од 2004. године;

МИРНА СИМИЋ, библиотекар

Ради на обради монографских публикација, саставних дијелова, континуираних извора и некњижне крађе, води промоције књига.
У Библиотеци ради од 2005. године;

ПЕТРА РАЈКОВИЋ, библиотекар

Ради на обради монографских публикација;  библиотекар за слијепа и слабовида лица.

У Библиотеци ради од 2013. године;

ЖЕЉАНА АРСЕНОВИЋ, библиотекар

Ради на обради монографских публикација; води дјечију радионицу за предшколски узраст. У Библиотеци ради од 2014. године;

АЛЕКСАНДАР ИКИЋ, информатор

Ради као web, database, system администратор, као и на дигитализацији библиотечког материјала, дизајнира информативно-пропагандни материјал, администратор страница на друштвеним мрежама.
Ради на обради монографских публикација.
У Библиотеци ради од 2012. године;

ЈЕЛЕНА КАЛАЈЏИЈА, библиотекар

Ради као информатор на позајмном одјељењу, води 3К читалиште као и луткарску радионицу.
У Библиотеци ради од 2016. године;

БРАНИСЛАВА МИЈАТОВИЋ, књижничар

У Библиотеци ради од 2016. године;

ГОРДАНА СОФРЕНИЋ, књижничар

У Библиотеци ради од 1980. године;

РАНКА МИРКОВИЋ, књижничар

У Библиотеци ради од 2003. године;

БИЉАНА МАКСИМОВИЋ, књижничар

У Библиотеци ради од 2012. године;

МАРА БУЈАКОВИЋ, књижничар

У Библиотеци ради од 1997. године;

НАДА СТАНКИЋ, књижничар

У Библиотеци ради од 2005;

ТАЊА ГОВЕДАРИЦА, књижничар

У Библиотеци ради од 2017. године;

 

АЛЕКСАНДРА ЈОВИЋ, секретар установе

У Библиотеци ради од 2018. године;

МИЋО ДИМИТРИЋ, домар

У Библиотеци ради од 2003. године;

ДРАГИЦА ЂОКИЋ, хигијеничарка

У Библиотеци ради од 2018. године;

МАРИЈА ЛОВРИЋ, хигијеничарка

У Библиотеци ради од 2004. године.