Контакт подаци и радно вријемеFind

Наша адреса и основни подаци:

 

Јавна установа Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина

Трг краља Петра I Карађорђевића 5, 76300 Бијељина

 


Tелефони:
централа +387(55)205-603
директор +387(55)210-721
факс +387(55)208-117
одјељење завичајне збирке +387(55)226-540
рачуноводство +387(55)226-541


Мејл адресе:
direktor.junbfv@gmail.com
sekretarnbfv@gmail.com
zavicajnanbfv@gmail.com

racunovodstvonbfv@gmail.com
studentskanbfv@gmail.com
medjubibliotecka.pozajmica.nbfv@gmail.com

 

Основни суд Бијељина: Фи. 942/93, МБ:1783033, ЈИБ:4400384180003
Рачун за прикупљање јавних прихода, врста прихода 722591, буџетска организација 0818035

 

Радно вријеме:

 

Сваки радни дан од 7:30 - 19:00 часова.
Суботом и недјељом не радимо
Читаоница је отворена сваки радни дан од 8 - 19 часова.

 

Контакт и радно вријеме
  • Региструј се
Јавне Набавке
ПДФ
Штампа
Ел. пошта

Основни елементи закључених уговора по годинама
 

     Основни елементи закључених уговора / 2021

Редни број Ознака по ЈРЈН Врста поступка
Број обавав. о
додјели уговора
Добављач, ИД број Вриједност уговора, рок извршења, рок плаћања Датум закључења уговора Датум реализације и вриједност реализације Измјене уговора и датум измјене
1. 35110000-8
35111500-0
35121700-5
Директни споразум
 
New Sanatron
Нови Град 4400759330008
344,00 КМ (без ПДВ-а)
Рок испоруке: 12.02.2021. године;
Плаћање 60 дана
 Одлука о директном споразуму 08.02.2021. године 12.02.2021. године
344,00 КМ (без ПДВ-а)
 
2. 35110000-8
35111500-0
35121700-5
Директни споразум PSC vatrooprema
Бијељина
4400303520000
Укупна вриједност 309,12 КМ (без ПДВ-а)
Вриједност првог дијела 172,48 КМ (без ПДВ-а);
Рок испоруке:
сукцесивно, први дио 24.02.2021. године, други дио за шест мјесеци у складу са Законом о заштити од пожара;
Плаћање 60 дана од извршене услуге;
Одлука о директном споразуму 11.02.2021. године 24.02.2021. године (први дио), за шест мјесеци други дио
172,48 КМ (без ПДВ-а
 
3. 22113000-5 Директни споразум ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајаево
4400540060005
2975,33 КМ (без ПДВ-а)
Рок испоруке: 17.05.2021. године;
Плаћање 60 дана од дана испостављене фактуре за испоручену робу
Уговор о јавној набавци робе - књига (библиотечке грађе, лектира);
28.04.2021. године
17.05.2021. године
2975,33 КМ (без ПДВ-а)
 
4. 2857-8-1-2/21 Direktni sporazum GRAĐAPROMET DOO BIJELJINA (4400304330000) 1.497,65 КМ (без ПДВ-а) Набавка робе-средстава за одржавање хигијене и осталог

18.05.2021. године

1.497,65 КМ

(без ПДВ-а)

 
5. 2857-8-1-3/21 Direktni sporazum KORONA D.O.O. (4400305810005) 1.648,67 КМ (без ПДВ-а) Набавка робе-канцеларијског материјала за потребе ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић"Бијељина

14.06.2021. године

1.648,67 КМ

(без ПДВ-а)

 
6. 2857-8-2-6/21 Direktni sporazum BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. (4600013830004) 1.976,67 КМ (без ПДВ-а) Набавка услуга осигурања имовине и лица

10.07.2021. године

1.976,67

(без ПДВ-а)

 
7. 2857-8-1-5/21 Direktni sporazum DESK D.O.O. (4401645020005) 2.470,00 КМ (без ПДВ-а) Набавка робе-штампача, етикета и рибона

16.07.2021.

2.470,00 КМ

(без ПДВ-а)

 
8. 2857-8-1-4/21 Direktni sporazum ROYAL COMPANY DOO (4400382210002) 2.195,34 КМ (без ПДВ-а) Набавка (опреме)-зидних клима уређаја

20.07.2021.

2.195,34 КМ

(без ПДВ-а)

 
9. 2857-8-2-7/21 Direktni sporazum MOJIĆ DOO (4400376750003) 1.845,00 КМ (без ПДВ-а) Набавка услуга штампања и коричења за потребе ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина

18.08.2021.

1.845,00 КМ

(без ПДВ-а)

 
10. 2857-8-1-8/21 Direktni sporazum DOO JORGOS BIJELJINA (4400432170007) 1.040,00 КМ (без ПДВ-а) Набавка робе-пулт за дјечије одјељење за потребе ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина

27.08.2021.

1.040,00 КМ

(без ПДВ-а)

 
11. 2857-8-2-10/21 Direktni sporazum Контрола здравственог стања радника 1.000,00 КМ (без ПДВ-а) SPECIJALISTIČKI CENTAR " S MEDICO CENTAR " (4404066620008)

18.10.2021.

1.000,00 КМ

(без ПДВ-а)

 
12. 2857-7-3-9/21 Konkurentski zahtjev Реконструкција и замјена фасадне столарије 42.447,00 КМ (без ПДВ-а) PRIZMA (4402198620004)

25.10.2021.

42.447,00 КМ

(без ПДВ-а)

 
13. 2857-8-1-12/21 Direktni sporazum Јавна набавка роба- лож уља (за потребе гријања) 2.616,00 КМ (без ПДВ-а) MONACO D.O.O. (4400431100005)

26.11.2021.

2.616,00 КМ

(без ПДВ-а)

 
14. 2857-7-1-11/21 Konkurentski zahtjev Набавка робе-књига за потребе Библиотеке- ЈУ Народна библиотека "Филип Вишњић"Бијељина 6.223,23 КМ (без ПДВ-а) SLADABONI D.O.O. (4400965310005)

30.11.2021.

6.223,23 КМ

(без ПДВ-а)

 
15. 2857-8-3-13/21 Direktni sporazum Набавка радова - текуће одржавање 1.990,50 КМ (без ПДВ-а) PRIZMA (4402198620004)

13.12.2021.

1.990,50 КМ

(без ПДВ-а)

 
16. 2857-8-1-14/21 Direktni sporazum Јавна набавка робе -рачунарске опреме за потребе ЈУ Народна библиотека"Филип Вишњић"Бијељина 3.023,00 КМ (без ПДВ-а) COPITRADE D.O.O. (4400430120002)

27.12.2021.

3.023,00 КМ

(без ПДВ-а)

 

 

 

Основни елементи закључених уговора / 2022

 

Редни број Ознака по ЈРЈН Врста поступка
Број обавав. о
додјели уговора
Добављач, ИД број Вриједност уговора, рок извршења, рок плаћања Датум закључења уговора Датум реализације и вриједност реализације Измјене уговора и датум измјене
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

   

 
 На врх