НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР И ПРОБЛЕМ ИДЕНТИТЕТА

Authors

  • Славко Милановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGN1710031M

Abstract

Национални театар је пре све-
га организациони модел, прво ре-
пертоарско позориште са сталним
ансамблом у историји позориш-
та. Он је, међутим, настао као по-
следица потребе за учвршћивањем
националног идентитета у 17. веку
са оснивањем Француске комедије.
Касније је из истих разлога дошло
до формирања националних позо-
ришта у свим европским државама.
Идентитетско питање које је у ко-
рену његовог настанка постављало
је пред национални театар често
нерешиве проблеме.

Published

2017-12-25

Issue

Section

Чланци