ПОЗОРИШТЕ У КРЕАТИВНИМ ИНДУСТРИЈАМА

Authors

  • Небојша Брадић

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGN1710075B

Abstract

Припадање европској породици
народа подразумева равноправност,
а за нас кључна равноправност ле-
жи у истицању и представљању до-
мета уметности и културе, чиме се
формира идентитет који у очима
јавног мњења других земаља – оних
земаља које су оствариле највише
домете у уметности – јесте мерило
суштинске равноправности. Кул-
турна политика једне земље није
само проблем новца. То је питање
низа мера у корист културног жи-
вота како би се подигао профил
одређене земље као културне нације
у европском контексту. Позориште
у свему томе има веома важну улогу.

Published

2017-12-25

Issue

Section

Чланци