ЕКОНОМСКА ПЕРСПЕКТИВА КУЛТУРНИХ ИНСТИТУЦИЈА У БИХ

Authors

  • Светлана Душанић Гачић
  • Зорана Агић

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGN1710096D

Abstract

Слика бх. економије је далеко од економије благостања, а
промјењиво окружење намеће и културним институцијама тржишну
утакмицу. Медији засипају информацијама о затварању културних
институција и неопходности реструктуирања постојећег система. Циљ
рада је утврдити степен гашења културних институција у временском
период од три године, као и кориштеност истих за културне и образовне
манифестације, промоцију умјетности и културне баштине. Подаци који
ће бити коришћени у овом раду су званични подаци Агенције за статистику
БиХ која периодично прати поменуту проблематику.

Published

2017-12-25

Issue

Section

Чланци